Pinta-alaperusteiset tuet

101A Maatilalomake ​

101D Maatilan osalliset 

103B Tukioikeuden siirto 

145 Ilmoitus pinta-alatukihakemuksen osittaisesta tai koko hakemuksen perumisesta​

156 Ilmoitus koko tilan hallinnan siirrosta 

160 Hakemus sitoumuksen/sopimuksen siirtoon​

214 Hakemus alkuperäiskasvien ylläpitosopimukseksi

215 Luomusitoumus 

253 Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimus

262 Hakemus kosteikkojen hoitosopimukseksi 

289 Tukioikeuksien haku varannosta

410 Selvitys kutun maidon käytöstä

442 Maisemapiirteiden rekisteröinti-ilmoitus 

456 Uuden maatilan tiedot ja valtuutus viljelijätukiasiointiin

   457 Maatilan asiointioikeuksien muutoslomake​

463 Ilmoitus kasvulohkoista ympäristösitoumuksen valumavesien hallinta toimenpiteessä​​

465 Ympäristökorvauksen syysilmoitukset​

465L Ilmoitus lannoitteen luovuttamisesta​

466 Ympäristösitoumuksen viisivuotinen viljelykiertosuunnitelma​

471 Hakemus korvauskelpoisuuden vaihtoon lohkojen välillä

474 Ilmoitus sitoumuksen/ sopimuksen päättymisestä

477 Ilmoitus toteutumattomista ympäristö- ja luomukorvauksen ehdoista ylivoimaiseen esteeseen vedottaessa​

479 Ympäristösitoumuksen toimenpiteiden muutokset

480 Ympäristösitoumuksen peltomaan laatutestin itsearviointilomake

521 Kurki- hanhi- ja joutsenpeltosopimus  

Eläinperusteiset tuet

101A Maatilalomake

101D Maatilan osalliset lomake

139 Hakemus kansallisten kotieläintukien ennakoista

179 Eläinmääräilmoitus (eläinten hyvinvointikorvaus)

184 Ilmoitus osallistumisesta/osallistumisen perumisesta EU:n eläinpalkkioihin ja kansallisiin kotieläintukiin

204 Hakemus mehiläistalouden tuesta

215 Luomusitoumus

218E Hakemus eläinmäärän lisäämiseksi alkuperäisrotujen kasvattamista koskevaan sopimukseen

410 Selvitys kutun maidon käytöstä

461 Eläinmääräilmoitus (sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus)

462 Osallistumisilmoitus koko tilan hallinnan siirrossa​

468 Ilmoitus karitsointipoikkeuksen käytöstä​

472 Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus ja -hakemus

473 Hakemus eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumuksen siirtoon

Maidontuotannon tuet

282 Osallistumisilmoitus maidon tuotantotukijärjestelmään

286 Maidon kuljetusavustus meijereille

230 Maidon suoramyynti-ilmoitus

421 Sitoumus maidon tuotantotietojen toimittajaksi​

Puutarhatuet

109 Hakemus kasvihuonetuesta

228 Hakemus puutarhatuotteiden varastointituesta

237 Hakemus metsämarjojen ja -sienten varastointituesta

Maatilan investointituki, aloitustuki

Word- ja Excel-tiedostot avautuvat parhaiten Firefox- tai Chrome-selaimilla.

3314 Maatalouden investointitukihakemus

3319 Nuoren viljelijän aloitustukihakemus


​​​​