Pinta-alaperusteiset tuet

101A Maatilalomake ​

101B Tukihakemus 2018

102A Tukihakemuksen peruslohkolomake

102B Tukihakemuksen kasvulohkolomake

101D Maatilan osalliset 

102C.pdf102C Peruslohkojen muutoslomake

103B Tukioikeuden siirto 

145 Ilmoitus pinta-alatukihakemuksen osittaisesta tai koko hakemuksen perumisesta​

156 Ilmoitus koko tilan hallinnan siirrosta 

160 Hakemus sitoumuksen/sopimuksen siirtoon​

214 Hakemus alkuperäiskasvien ylläpitosopimukseksi

215 Luomusitoumus

253 Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maisemanhoitospimus

262 Kosteikon hoitosopimus

289 Tukioikeuksien haku varannost

410 Selvitys kutun maidon käytöstä

442 Maisemapiirteiden rekisteröinti-ilmoitus 

456 Uuden maatilan tiedot ja valtuutus viljelijätukiasiointiin

   457 Maatilan asiointioikeuksien muutoslomake​

463 Ilmoitus kasvulohkoista ympäristösitoumuksen valumavesien hallinta toimenpiteessä​​

465 Ympäristökorvauksen syysilmoitukset​​

465L Ilmoitus lannoitteen luovuttamisesta​​

466 Ympäristösitoumuksen viisivuotinen viljelykiertosuunnitelma​

471 Hakemus korvauskelpoisuuden vaihtoon lohkojen välillä

474 Ilmoitus sitoumuksen/ sopimuksen päättymisestä

477 Ilmoitus toteutumattomista ympäristö- ja luomukorvauksen ehdoista ylivoimaiseen esteeseen vedottaessa​

479 Ympäristösitoumuksen toimenpiteiden muutokset

480 Ympäristösitoumuksen peltomaan laatutestin itsearviointilomake


Eläinperusteiset tuet

101A Maatilalomake

101B Tukihakemus 2018

101D Maatilan osalliset lomake

139 Hakemus kansallisista kotieläintuista

179 Eläinmääräilmoitus (eläinten hyvinvointikorvaus)

184 Ilmoitus osallistumisesta/osallistumisen perumisesta EU:n eläinpalkkioihin ja kansallisiin kotieläintukiin

204 Hakemus mehiläistalouden tuesta

215 Luomusitoumus

218L Suomenvuohen polveutumistiedot alkuperäisrotujen kasvattamissopimuksen
hakemista varten mikäli vuohi on syntynyt 2013 tai aikaisemmin

218M Hakemus alkuperäisrotujen kasvattamista koskevan sopimuksen maksamiseksi vuonna 2018

410 Selvitys kutun maidon käytöstä

462 Osallistumisilmoitus koko tilan hallinnan siirrossa​

468 Ilmoitus karitsointipoikkeuksen käytöstä

472 Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus ja -hakemus

473 Hakemus eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumuksen siirtoon


Maidontuotannon tuet

282 Osallistumisilmoitus maidon tuotantotukijärjestelmään

286 Maidon kuljetusavustus meijereille

230 Maidon suoramyynti-ilmoitus

421 Sitoumus maidon tuotantotietojen toimittajaksi​


Puutarhatuet

109 Hakemus kasvihuonetuesta

228 Hakemus puutarhatuotteiden varastointituesta

237 Hakemus metsämarjojen ja -sienten varastointituesta


Maatilan investointituki, aloitustuki

Lomakkeen tiedot tallennetaan maaseudun kehittämisen tietovarantoon. Rekisteritietoja käytetään mm. tuki- ja maksuhakemusten käsittelyyn sekä tukien tarkastamiseen ja seurantaan. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille vain, jos laissa säädetyt edellytykset tietojen luovuttamiselle ovat olemassa. Tietovarannon tietoja voidaan luovuttaa esim. viranomaistehtävien hoitamista ja tieteellistä tutkimusta varten. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat internetistä osoitteessa www.mavi.fi / Tietoa meistä / Tietopalvelut / Tietosuoja.

Word- ja Excel-tiedostot avautuvat parhaiten Firefox- tai Chrome-selaimilla.

3314 Maatalouden investointitukihakemus

3430 Liiketoimintasuunnitelma

Liikentoimintasuunnitelman laadintaohje

2332 Maatalouden investointituen maksatus- ja nostolupahakemus

500 / 550 Velkaluettelo

3311 Korkotukilainan luottolupaus

3337 Valtiontakaushakemus

2331 Koontiluettelo maksu- ja menotositteista

2322L Oma puutavara ja/tai maa-aines

506 Tuntikirjanpito (oma työ)

515 Salaojituksen työmaapöytäkirja

509 Salaojitustyön valmistumispöytäkirja

502 Hakemus lainan / valtionsaamisen siirtämiseksi

3319 Nuoren viljelijän aloitustukihakemus

3430 Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelman laadintaohje

2330 Korkotukilainan nostolupahakemus

500 / 550 Velkaluettelo

3311 Korkotukilainan luottolupaus​​

501 Hakemus toimenpiteen toteutusajan / työn suorittamisajan pidentämiseksi

307 Hakemus maksuhelpotuksesta valtion- ja korkotukilainoille


Sikojen ulkotarhojen suoja-aidan rakentamisavustus

710M Maksuhakemus afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi rakennettaville sikojen ulkotarhojen aitaamiseen myönnetystä avustuksesta

Päivitetty 27.9.2018
​​​​​​