Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto sisältyy EU:n koheesiopolitiikkaan. EU:n komissio on hyväksynyt kansallisen toimenpideohjelman 2014–2020. Suomessa vähävaraisten avun toimenpideohjelmassa keskitytään yksinomaan lieventämään vähävaraisimpien ihmisten ruoan puutetta.

Euroopan yhteisö ja Suomen valtio yhdessä rahoittavat EU:n sisämarkkinoilla sekä kolmansien maiden markkinoilla toteutettavia maataloustuotteiden tiedotus- ja menekinedistämistoimia. Toimilla pyritään lisäämään kansalaisten tuotetietämystä ja tuotteiden menekkiä sekä avaamaan tuotteille markkinoita Euroopan ulkopuolelle. Järjestöt voivat jättää ehdotuksia tiedotus- ja menekinedistämisohjelmiksi

Kansallisen menekinedistämisen tavoitteena on paitsi edistää maataloustuotteiden menekkiä myös lisätä tietoa laadukkaista maataloustuotteista, ruokakulttuurista ja terveellisistä ruokailutottumuksista. Avustusta voivat hakea yritykset ja yhteisöt.

EU:n mehiläishoito-ohjelma on EU-osarahoitteinen ohjelma, jonka avulla ylläpidetään ja kehitetään mehiläistuotteiden tuotantoa ja kauppaa. Mehiläishoito-ohjelma laaditaan läheisessä yhteistyössä mehiläishoitoalan edustavien järjestöjen ja osuuskuntien kanssa.