Nekka-asiointipalvelu on koulumaito- ja kouluhedelmätuen hakemiseen tarkoitettu verkkopalvelu. Asiakas voi Nekka-palvelussa:

 • laatia ja lähettää asiakasrekisteröintihakemuksen sekä tulostaa asiakasrekisteröintipäätöksen
 • laatia ja lähettää toimipisterekisteröintihakemuksen sekä tulostaa toimipisterekisteröintipäätöksen
 • muokata omia ja omistamiensa toimipisteiden tietoja
 • valtuuttaa toimittajahakija hakemaan tuen puolestaan; huom! myös jakelupisteet pitää valtuuttaa Nekassa
 • omistaja voi ilmoittaa lukuvuositiedot toimittajahakijalle ja Maviin Nekassaja toimittajahakija voi ladata lukuvuositiedot xml-tiedostona järjestelmäänsä ja/tai tulostaa ne käsittelyä varten
 • laatia tukihakemuksen manuaalisesti tai xml-tiedostona
 • lähettää tukihakemuksen Maviin ja tulostaa hakemuksen itselleen
 • selata lähettämistään tukihakemuksista annettuja päätöksiä.

Kirjautuminen järjestelmään

Nekka-asiointipalveluun kirjaudutaan Verohallinnon ylläpitämällä Katso-tunnisteella. Katso-tunnistetta haetaan ja hallinnoidaan Verohallinnon Katso-palvelusta. Katso-tunnisteen hakemiseen ja käyttöön kannattaa tutustua Verohallinnon sivuilla. Katso-alitunnisteella voi hoitaa koulumaito- ja kouluhedelmäasioita ja organisaation Katso-pääkäyttäjä luo tunnukset alitunnisteen haltijalle. Alitunnistetta luotaessa on huolehdittava, että alitunnisteen roolina on Nekka peruskäyttäjä. Mikäli Mavia ei ole vetovalikossa muiden viranomaisten joukossa, tulee palvelu ensin ottaa käyttöön päävalikosta kohdasta Asiointipalvelut. Ylimpään laatikkoon Mavi, sitten Hae, ja hakutuloksista Ota käyttöön. Lisätietoa Veron Asiointipalvelujen käyttöönotto -ohjeesta.

Katso-tunnistautuminen perustuu omistajan y-tunnukseen. Toimipisteen y-tunnuksellinen omistaja eli asiakas voi hallinnoida Katso-tunnisteita parhaaksi katsomallaan tavalla hakemalla esimerkiksi Katso-alitunnisteita useammalle käyttäjälle.

Toiminnot hakijatyypeittäin

Toimittajahakija voi Nekan kautta:

 • rekisteröityä koulumaito- ja kouluhedelmätukiasiakkaaksi
 • ylläpitää omia asiakastietojaan
 • nähdä itselleen valtuutettujen toimipisteiden tiedot
 • vastaanottaa lukuvuositietoja ja ladata ne järjestelmäänsä xml-tiedostona ja/tai tulostaa paperille
 • laatia tukihakemuksia joko manuaalisesti tai lataamalla xml-tiedoston
 • lähettää ja tulostaa tukihakemuksia
 • selata ja tulostaa lähettämistään tukihakemuksista annettuja päätöksiä.

Kunta tai yksityisen koulun tai päiväkodin omistaja (kunta- ja itsehakija) voi Nekan kautta:

 • rekisteröityä koulumaito- ja kouluhedelmätukiasiakkaaksi
 • rekisteröidä omistamiaan kouluja ja päiväkoteja hyväksytyiksi toimipisteiksi ja tulostaa näiden rekisteröintipäätöksiä
 • ylläpitää omia ja toimipisteidensä tietoja
 • päättää oman tai omistamansa toimipisteen rekisteröinnin
 • valtuuttaa tuotteiden toimittajan hakemaan tuen puolestaan valitsemilleen yksittäisille kouluille ja päiväkodeille sekä jakelupisteille ja niiden alaisille toimipisteille
 • ilmoittaa lukuvuositiedot toimittajalle ja Maviin
 • laatia tukihakemuksia joko manuaalisesti tai lataamalla xml-tiedoston
 • lähettää ja tulostaa tukihakemuksia
 • selata ja tulostaa lähettämistään tukihakemuksista annettuja päätöksiä.