Viljelijän pelto- ja eläintukien lisäksi valvotaan maatalouden aloitus- ja investointitukia sekä energiasuunnitelmatukia.

Tarkastukset ovat edellytys EU-osarahoitteisten sekä kansallisten rakennetukien maksamiselle. Jäsenmaat saavat Euroopan unionilta tukea vain siinä tapauksessa, että tarkastukset on tehty asianmukaisesti. Osa hakijalle myönnetystä tuesta rahoitetaan kansallisesti. Myös sitä on lainsäädännön mukaan valvottava.