Euroopan unioni aloitti vuonna 2003 toimintaohjelman laittomien hakkuiden ja laittoman puuperäisten tuotteiden kaupan torjumiseksi. Toimintaohjelman nimi on EU FLEGT Action Plan. Ohjelmalla on useita työkaluja, joista kaksi merkittävää ovat EUTR (puutavara-asetus) ja FLEGT-lupajärjestelmä. Mavi toimii näissä molemmissa toimivaltaisena viranomaisena Suomessa.

EU antoi lokakuussa 2010 puutavara-asetuksen (EUTR 995/2010), jonka tarkoituksena on estää laittoman puun ja siitä jalostettujen tuotteiden saapuminen ja käyttö EU:n alueella. Puutavara-asetusta on alettu soveltaa 3.3.2013 lähtien. FLEGT-lupajärjestelmä astuu käytäntöön vuoden 2016 lopussa.

Laittomalla puutavaralla tarkoitetaan puutavaran alkuperämaassa kansallisten lakien vastaisesti korjattua tai myytyä puutavaraa. Laittomuuksiin voi liittyä esimerkiksi luvattomia hakkuita, veropetoksia tai tulliasiakirjojen väärennöksiä.

Laittomat hakkuut ovat merkittävä ja kasvava maailmanlaajuinen ongelma. Ne vaikuttavat huomattavasti metsäkatoon, ilmastonmuutokseen ja biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen. Ne heikentävät myös lakeja noudattavien toimijoiden kilpailuasemaa sekä viejä- että tuojamaissa ja aiheuttavat valtioille huomattavia tulonmenetyksiä.

Kehitysmaissa laittomat hakkuut ovat kestävän kehityksen esteenä ja niillä autetaan rahoittamaan aseellisia selkkauksia. Niihin saattaa myös liittyä vakavia ihmisoikeusloukkauksia.

Lisätietoa:

Marko Lehtosalo

Ylitarkastaja

Maaseutuvirasto / Markkinaosasto

Opastinsilta 12 B, 2. krs, 00520 Helsinki

Puh. 0295 31 2397, 040 189 1891

E-mail: etunimi.sukunimi@mavi.fi


Shingo Masuda

Metsäasiantuntija

Maaseutuvirasto / Markkinaosasto

Opastinsilta 12 B, 2. krs, 00520 Helsinki

Puh. 0295 31 2408, 050 435 3063

E-mail: etunimi.sukunimi@mavi.fi