Ohjeistamme, koulutamme ja neuvomme valvontoja paikan päällä tekeviä ELY-keskusten tarkastajia ja teemme laadunvalvontaa. Lisäksi määritämme otannat, joilla tarkastettavat tilat tai kohteet valitaan valvontaan.Teemme itse komission valvonta-asetuksen mukaisia yritys- ja hanketukien sekä koulumaitotuen otantatarkastuksia.

ELY-keskukset tekevät paikan päällä tiloilla pelto- ja eläinvalvontoja ohjeistuksemme mukaisesti. Peltovalvonta kohdistuu vuosittain noin 3500 maatilalle, ja eläinvalvontoja tehdään noin 1500. ELY-keskukset tekevät myös erikoistukien valvontoja ja eri tukiehtoihin liittyviä ristiintarkastusvalvontoja sekä rakennetukien, kuten esimerkiksi maatalouden investointituen tarkastuksia.

Valvomme toimivaltaisena viranomaisena EU:n puutavara-asetuksen noudattamista Suomessa. Teemme myös muita metsä- ja puualan valvontoja:

  • metsätalouden valtionapujen tarkastuksia
  • kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisia laadunvalvontoja
  • riistavahinkolain mukaisia hirvivahinkoarvioiden tarkastuksia.