Keskeisimmät kasvinviljely- ja kotieläintilojen tuet

Maksuaikatauluun on päivitetty

  • 23.2.2017 alkuperäisrotujen kasvattaminen -sopimuksen mukaisen korvauksen maksamisen aloituspäivämäärä. 

  • 9.3.2017 puutarhatuotteiden varastointituen maksamisen aloituspäivämäärä.

  • 17.3.2017 maidontuotannon vähentämistuen maksamisen aloituspäivämäärä.

  • 11.4.2017 kasvihuonetuen, kansallisten kotieläintukien, maidontuotannon vähentämistuen ja ympäristösopimusten maksamisen aloituspäivämäärät. 

  • 11.5.2017 luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen ja luonnonmukaisen tuotannon korvauksen maksamisen aloituspäivämäärät. 

  • 30.5.2017 EU:n nautapalkkion, lypsylehmäpalkkion, lammas- ja vuohipalkkion, perustuen, viherryttämistuen, nuoren viljelijän EU-tuen, peltokasvipalkkion, eläinten hyvinvointikorvauksen, ympäristökorvauksen sekä kurki-, hanhi- ja joutsenpellot -ympäristösopimuksen maksamisen aloituspäivämäärät.

 
 
​Kuukausi Tukityypin nimi​ Lisätietoja​
​Helmikuu ​Alkuperäisrotujen kasvattaminen - loppumaksu
​- maksuprosentti 15 %
- maksaminen alkaa 23.2.2017
Maaliskuu ​Maidontuotannon vähentämistuki
​- maksu loka–joulukuulta
- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 17.3.2017
Maalis–huhtikuu ​Puutarhatuotteiden varastointituki
​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 9.3.2017
​Huhtikuu ​Kasvihuonetuotannon tuki
​- ennakko
- maksuprosentti 60 %
- maksaminen alkaa 21.4.2017
​Huhtikuu ​Kansalliset kotieläintuet
- pohjoinen nautatuki
- kuttu- ja uuhituki
- sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki
- vuoden 2016 loppumaksu, maksuprosentti 25 %
- vuoden 2017 ennakko, maksuprosentti 75 %
- maksaminen alkaa 27.4.2017

​Huhtikuu ​Ympäristösopimukset (2014–2020)
- maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito
- kosteikon hoito
​- loppumaksu
- maksuprosentti 15 %
- maksaminen alkaa 27.4.2017
Huhtikuu ​Maidontuotannon vähentämistuki ​- maksu marras–tammikuulta
- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alaa 12.4.2017
 
Toukokuu
​​Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus
​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 24.5.2017
Toukokuu ​Luonnonmukainen tuotanto ​- loppumaksu
- maksuprosentti 15 %
- kotieläinkorotuksen maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 24.5.2017
Kesäkuu
​EU:n nautapalkkio ​- ajanjakso 16.9.2016–31.12.2016
- maksuprosentti 30 %
- maksaminen alkaa 8.6.2017
​Kesäkuu ​EU:n lypsylehmäpalkkio
- ajanjakso 16.9.2016–31.12.2016
- maksuprosentti 30 %
- maksaminen alkaa 8.6.2017
​Kesäkuu ​EU:n lammas- ja vuohipalkkio
- uuhipalkkio
- kuttupalkkio
- teuraskaritsa- ja kilipalkkio
​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 8.6.2017
​Kesäkuu ​Perustuki ja viherryttämistuki
- loppumaksu
​- maksuprosentti 5 %
- maksaminen alkaa 15.6.2017
​Kesäkuu ​Nuoren viljelijän tuki (EU)
- loppumaksu
- maksuprosentti 5 %
- maksaminen alkaa 15.6.2017

​Kesäkuu ​Peltokasvipalkkio - loppumaksu
- maksuprosentti 5 %
- maksaminen alkaa 15.6.2017

Kesäkuu ​Eläinten hyvinvointikorvaus ​- loppumaksu
- maksuprosentti 50 %
- maksaminen alkaa 22.6.2017
​Kesäkuu ​Ympäristökorvaus - loppumaksu
- maksuprosentti 15 %
- maksaminen alkaa 22.6.2017
​Kesäkuu ​Ympäristösopimukset (2014–2020)
- kurki- hanhi- ja joutsenpellot
- loppumaksu
- maksuprosentti 15 %
- maksaminen alkaa 22.6.2017
 

Maidon tuotantotuki (C-alue) maksetaan kuukausittain.

 

Päivitetty 30.5.2017