Keskeisimmät kasvinviljely- ja kotieläintilojen tuet  

Maksuaikatauluun on päivitetty 

  • 9.8.2018 luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon ja ympäristökorvauksen maksuprosentit
  • 11.9.2018 sokerijuurikkaan kuljetustuen ja syyskylvömenetysten tuen ensimmäiset maksupäivät
  • 21.9.2018 luonnonhaittakorvauksen ja luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ensimmäiset maksupäivät
  • 5.10.2018 kasvihuonetuen ensimmäinen maksupäivä
  • 18.10.2018 porotalouden eläinkohtaisen tuen ja mehiläistelouden pesäkohtaisen tuen ensimmäiset maksupäivät
  • 30.10.2018 ympäristökorvauksen sekä metsämarjojen ja -sienten varastointituen ensimmäiset maksupäivät
  • 14.11.2018 eläinten hyvinvointikorvauksen, luonnonhaittakorvauksen loppumaksun ja kansallisten peltotukien ensimmäiset maksupäivät
  • 11.12.2018 perustuen, viherryttämistuen, nuoren viljelijän EU-tuen, peltokasvipalkkion, EU:n lypsylehmäpalkkion, EU:n nautapalkkion sekä lisätukien ensimmäiset maksupäivät.
 
Kuukausi​​ ​Tukityyppi Lisätietoja​,
esim. maksuprosentti
​Syyskuu ​Sokerijuurikkaan kuljetustuki ​- 100 %
- maksaminen alkaa 13.9.2018
​Syyskuu ​Syyskylvömenetysten tuki
​- 100 %
- maksaminen alkaa 13.9.2018
Lokakuu​ ​Luonnonhaittakorvaus
- kotieläinkorotus maksetaan vuonna 2019
​- noin 85 %
- maksaminen alkaa 5.10.2018
​Lokakuu ​Luonnonmukainen tuotanto
- kotieläinkorotus maksetaan vuonna 2019
​- noin 85 %
- maksaminen alkaa 5.10.2018
Lokakuu​ ​Kasvihuonetuki ​- loppumaksu, noin 40 %
- maksaminen alkaa 5.10.2018
Lokakuu
​Porotalouden eläinkohtainen tuki
​- 100 %
- maksaminen alkaa 11.10.2018
Lokakuu​
​Mehiläistalouden pesäkohtainen tuki ​- 100 %
-. maksaminen alkaa 11.10.2018

Marraskuu

​Metsämarjojen ja -sienten varastointituki ​- 100 %
- maksaminen alkaa 15.11.2018
Marraskuu ​Ympäristökorvaus: ympäristösitoumus ​- noin 85 %
- maksaminen alkaa 15.11.2018
Marraskuu​ ​Ympäristökorvaus: ympäristösopimukset (2014–2020)
- kosteikkojen hoito
- maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito
- kurki-, hanhi- ja joutsenpellot
- alkuperäisrotujen kasvattaminen
​- noin 85 %
- maksaminen alkaa 15.11.2018

Marraskuu​ ​Ympäristötuen erityistukisopimukset
(1995–1999 ja 2007–2013)
​- 100 %
- maksaminen alkaa 15.11.2018
​Marraskuu ​Alkuperäiskasvien ylläpitosopimus ​- 100 %
- maksaminen alkaa 15.11.2018
​Marraskuu ​Eläinten hyvinvointikorvaus
Sika- ja siipikarjatilat
-    noin 50 %
Nauta-, lammas- ja vuohitilat
-   ajanjakso 1.1.–30.6.
- maksaminen alkaa 22.11.2018

 
     
​Marraskuu ​Luonnonhaittakorvaus
- kotieläinkorotus maksetaan vuonna 2019
​- loppumaksu, noin 15 %
- maksaminen alkaa 29.11.2018
​Marraskuu ​Kansalliset peltotuet
- yleinen hehtaarituki
- pohjoinen hehtaarituki
- nuorten viljelijöiden tuki
- sokerijuurikkaan tuki
- 100 %
- maksaminen alkaa 29.11.2018
Joulukuu​​ ​Perustuki ​​- noin 95 %
- maksaminen alkaa 13.12.2018
Joulukuu​​ ​Viherryttämistuki ​​- noin 95 %
- maksaminen alkaa 13.12.2018
Joulukuu​​ ​Nuoren viljelijän tuki (EU) ​​- noin 95 %
- maksaminen alkaa 13.12.2018
Joulukuu​​ ​Peltokasvipalkkio ​​- noin 95 %
- maksaminen alkaa 13.12.2018
​Joulukuu ​EU:n lypsylehmäpalkkio - ajanjakso 1.1.–15.9., noin 85 %
- maksaminen alkaa 13.12.2018
Joulukuu​​ ​​EU:n nautapalkkio ​​- ajanjakso 1.1.–15.9., noin 85 %
- maksaminen alkaa 13.12.2018
​Joulukuu Lisätuki kansallisiin kotieläintukiin, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettuun tukeen sekä maidon tuotantotukeen ​- maksaminen alkaa 13.12.2018
 
 

Päivitetty 11.12.2018