​   

​Kuukausi ​Tukityypin nimi​ ​Lisätietoa
​Maaliskuu Alkuperäisrotujen kasvattaminen ​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
​Maalis–huhtikuu Puutarhatuotteiden varastointituki ​- maksuprosentti 100 %

 

​Huhtikuu ​Kasvihuonetuotannon tuki ​- ennakko, maksuprosentti 60 %
Huhtikuu
 Kansalliset kotieläintuet
- pohjoinen nautatuki
- kuttu- ja uuhituki
- sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki
​- vuoden 2018 loppumaksu, maksuprosentti 25 %
- vuoden 2019 ennakko, maksuprosentti 75 %
​Huhtikuu ​Ympäristösopimukset (2014–2020):
- maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito
- kosteikkojen hoito
​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
​Huhtikuu ​Kriisituet ​- Kriisituista tiedotetaan tarkemmin tukimuotojen varmistuttua.
   
 
​Toukokuu ​Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ​- maksuprosentti 100 %
Toukokuu ​Luonnonmukaisen tuotannon korvaus ​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
- kotieläinkorotuksen maksuprosentti 100 %
   
 
Kesäkuu EU:n nautaeläinpalkkiot:
- lypsylehmäpalkkio
- nautapalkkio
​- loppumaksu
- ajanjakso 16.9.–31.12.2018
Kesäkuu ​EU:n lammas ja vuohipalkkio:
- uuhipalkkio
- kuttupalkkio
- teuraskaritsa- ja kilipalkkio
​- maksuprosentti 100 %
​Kesäkuu ​Nuoren viljelijän tuki (EU) ​- loppumaksu, maksuprosentti 5 %
​Kesäkuu ​Perustuki ja viherryttämistuki ​- loppumaksu, maksuprosentti 5 %
​Kesäkuu ​Peltokasvipalkkio ​- loppumaksu, maksuprosentti 5 %
​Kesäkuu ​Ympäristökorvaus ​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
​Kesäkuu ​Eläinten hyvinvointikorvaus - loppumaksu
sika- ja siipikarjatilat: noin 50 %
nauta-, lammas- ja vuohitilat: ajanjakso 1.7.–31.12.2018
​Kesäkuu ​Ympäristösopimukset (2014–2020):
- kurki-, hanhi- ja joutsenpellot
​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
 
 
Maidon tuotantotuki (C-alue) maksetaan kuukausittain.