Kasvinviljelytila C-tukialueella Keski-Suomessa

Jussin ja Katin kasvinviljelytilalla on peltoa noin 38 hehtaaria. Pinta-alaltaan kyseessä on keskivertotila, koska tilojen keskikoko Suomessa on noin 40 hehtaaria. Pellot ovat nurmivaltaisia, eikä tilalla ole kotieläimiä.

​Tuki ​Myönnetty ​Maksettu ​Erotus
Perustuki ja viherryttämistuki 6 277 € 5 268 €
1 008 €
Luonnonhaittakorvaus 9 286 € 9 286 € ​ 0 €
Ympäristökorvaus 4 538 €
3 630 €
​ 908 €
Yhteensä 20 100 € 18 184 € 1 916 €
 

Maaseutuvirasto maksaa tilalle vielä maksuerät, jotka muodostavat noin 10 % kokonaistukisummasta.  


Esimerkki 1. Kasvinviljelytila C-tukialueella Keski-Suomessa.

Kasvinviljelytila AB-tukialueella Etelä-Suomessa

Villen ja Kaisan kasvinviljelytilalla on noin 98 hehtaaria peltoa. Tilalla on monipuolinen kasvivalikoima. Eniten heillä on viljelyksessä syysvehnää. Tilalla on myös peltokasvipalkkioon oikeuttavia kasveja: syysruis, rapsi ja tärkkelysperuna. Ympäristökorvauksen piirissä on useita toimenpiteitä, mutta ei suojavyöhykkeitä.

Villen ja Kaisan tilalla viljelijätukimaksujen tilanne on maaliskuun 2016 alussa seuraava:

​Tuki ​Myönnetty ​Maksettu ​Erotus
Perustuki ja viherryttämistuki
21 514 €
17 931 €  3 583 €
Peltokasvipalkkio     5 419 € 5 148 € 271 €
Luonnonhaittakorvaus 21 257 €   21 257 €             0 €
Ympäristökorvaus   10 943 €     8 755 €   2 189 €
Yhteensä
  59 133 €   53 090 € 6 043 €

Maaseutuvirasto maksaa näistä tuista vielä toisia maksueriä, joista muodostuu vielä noin 10 % kokonaistukisummasta. Tämä vastaa laajemminkin kasvinviljelytilojen yleistilannetta.

Tukien toiset erät on ilmoitettu alkuperäisen maksuaikataulun mukaisesti maksettaviksi kesäkuussa 2016. Ympäristökorvauksen 2. erä, aiemmin ympäristötuki, on jo vuodesta 2011 lähtien maksettu tukihakuvuotta seuraavan touko-kesäkuun vaihteessa.

Suorien tukien toiset erät maksetaan, kun EU-säädösten mukainen kertaluonteisesti toteutettava ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti on tehty ja suorien tukien kokonaistukimenekki on tarkentunut. 


Esimerkki 2. Kasvinviljelytila AB-tukialueella Etelä-Suomessa.

Lypsykarjatila C-tukialueella Keski-Suomessa

Matin ja Maijan lypsykarjatilalla on 38 lehmää, 22 hiehoa ja 14 vasikkaa (sonnivasikat välitykseen). Tila tuottaa 370 000 litraa maitoa vuodessa.

Tilalla on peltoa noin 90 hehtaaria. Siitä valtaosa eli hieman yli puolet on monivuotista kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmea.

Matin ja Maijan tilalla viljelijätukimaksujen tilanne on maaliskuun 2016 alussa seuraava:

​Tuki ​Myönnetty ​Maksettu ​Erotus
Eläinten hyvinvointikorvaus         6 500 €     0 € 6 500 €
Pohjoinen kotieläintuki          598 €     0 €       598 €
Maitoalan erityinen markkinatuki 776 €     0 €       776 €
Maidon tuotantotuki, meijerimaito 33 774 € 33 774 €            0 €
Perustuki ja viherryttämistuki     15 783 € 13 207 €  2 575 €
Luonnonhaittakorvaus      21 841 € 21 841 €          0 €
Ympäristökorvaus      10 678 € 8 542 €   2 136 €
Yleinen hehtaarituki 1 264 €         0 €   1 264 €
Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus 5 415 €          0 € 5 415 €
Yhteensä 96 628 €
77 364 € 19 264 €
 

Maaseutuvirasto maksaa vuonna 2015 haettujen tukien kokonaissummasta vielä noin 20 %. Maksuun tulevista tuista maksuajankohta on siirtynyt alun perin ilmoitetusta:

•    eläinten hyvinvointikorvaus (huhtikuusta kesäkuulle)

•    yleinen hehtaarituki (joulukuusta maalis-huhtikuun vaihteeseen).    

Nämä kaksi tukea muodostavat tämän tilan vuoden 2015 tukien kokonaispotista yhteensä noin 8 % (7 764 €), joiden alun perin ilmoitettuun maksuajankohtaan viljelijä ei ole voinut taloudenpidossaan luottaa.

Edellisellä ohjelmakaudella vuoden 2014 eläinten hyvinvointituki maksettiin kahdessa erässä: marraskuussa 2014 ja kesäkuussa 2015.


Esimerkki 3. Lypsykarjatila C-tukialueella Keski-Suomessa.

10.3.2016