Eläinmäärään tai -tiheyteen perustuvan tuen määrä ja maksuajankohta muodostuvat useasta peräkkäisestä osatekijästä. Kaikki vaiheet on tehtävä tietyssä järjestyksessä ja jokaisella on oma vaikutuksensa kokonaisuuteen.

Tuen määräytymisen vaiheet:

  1. Eläintietojen ilmoittaminen ja rekisteriajot
  2. Hallinnolliset tarkastukset
  3. Eläinmäärät eläinyksiköiksi ja siirto tilan tietoihin
  4. Eläintiheyden laskenta (eläintiheyttä käyttävät tuet)
  5. Tukimäärän laskenta
  6. Viranomaisen myöntö- ja maksukäsittely

Eläinten ilmoittaminen ja rekisteriajot

Tukeen vaikuttavat eläinmäärät ovat laskettavissa vasta eläinten määräytymisjakson päätyttyä. Hallinto kerää rekisteritiedot aina erillisellä kertaluonteisella rekisteriajolla, kun ilmoitus- ja tallennusajat ovat päättyneet.

Sikarekisterin loka–joulukuun eläinten ilmoitusaika päättyy tuenhakijoilta tammikuun lopussa ja hallinto tallentaa palautetut rekisteri-ilmoitukset helmikuuhun mennessä. Lammas- ja vuohirekisterin karitsointi-ilmoitusten palautusaika päättyy tuenhakijoilta niin ikään tammikuun lopussa. Nautarekisterin otekirjeet lähetetään tammikuussa ja tuenhakija voi korjata rekisteri-ilmoituksia helmikuun alkuun saakka, lisäksi on varattu kaksi viikkoa aikaa mahdollisten korjausten saapumiselle ja niiden tallennukselle. Rekisteriajot ovat siten tehtävissä maaliskuun aikana.

Hallinnolliset tarkastukset

Ennen tuen tai korvauksen maksamista viranomaisen on tehtävä kaikki tuen myöntämiseen vaikuttavat hallinnolliset tarkastukset. Tarkastusten keskeneräisyys maksuhetkellä aiheuttaa rahoituskorjausriskin, eli vaarantaa tukeen liittyvän Suomelle maksettavan EU-rahoitusosuuden.

Hallinnollisiin tarkastuksiin kuuluvat muun muassa ristiintarkastusajot eläinten tulo- ja poistoilmoitustiedoista, jotka hallinto tekee rekisteriajojen jälkeen. Lisäksi peruslohkojen ajantasaistus valmistuu maaliskuun aikana ja huhtikuussa Mavi tekee peltolohkorekisterin ristiintarkastusajot. Nämä ajot on tehtävä ennen pinta-alaperusteisten eläintukien, eli luomu- ja luonnonhaittakorvauksen loppuerien maksua. 

Tuen laskenta ja maksaminen

Kaikkien eläinlajien tiedot on oltava hallinnon käytettävissä ennen eläintiheyksien laskemista. Tämän vuoksi eläintiheydet voidaan laskea vasta huhtikuun aikana.

Kun tukimäärät on laskettu, viranomaisille on varattava aikaa tehdä tuen myöntämiseen liittyvät tarkistukset sekä maksukäsittely.

Käytännössä eri vaiheiden vuoksi Mavi voi maksaa eläintiheyttä käyttävät tuet aikaisintaan toukokuussa. EU:n eläinpalkkioiden loppuosa voidaan maksaa sen sijaan mahdollista vasta touko-kesäkuussa, kun kaikkien suorien tukien tukitasot on määritetty. Tukitasot voidaan määrittää vasta kun kaikki edellisen vuoden tukiin vaikuttavat valvonnat on saatu päätökseen.

Luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusten maksamisessa on noudatettava EU-lainsäädäntöä. Tämän vuoksi erillistä ennakkomaksua ei voida maksaa, sillä koko vuoden eläintiheyden täyttyminen selviää vasta keväällä. Jos eläintiheys ei täyttyisi, myös maksettu ennakko olisi palautettava ja samalla aiheutuisi edellä mainittu rahoituskorjausriski. Kun maksettava tuki perustuu eläinyksiköiden määrään, ennakon maksaminen on mahdollista. Tällöin ennakkoa maksetaan jo toteutuneiden eläinmäärien perusteella ja loppumaksussa maksetaan loppujakson toteutuneista eläinmääristä.

Kansallisin säännöin maksettavissa tuissa rahoituskorjausriskiä ei ole, mutta tuenhakija kantaa kuitenkin vastuun eläintiheyden täyttymisestä. Kansallisten kotieläintukien ennakon maksuperusteena käytetään hakijan edellisen vuoden eläinmääriä ja lopullinen tuki määräytyy hakuvuoden eläinten perusteella. Sika- ja siipikarjatalouden tuen ennakon maksussa käytetään hakijan tilalla olevaa viitemäärää. 

Maksuaikataulujen muuttuminen ohjelmakaudelle 2014–2020

Vuodesta 2015 alkaen eläinperusteisten tukien maksuaikataulut muuttuivat. Luonnonhaittakorvauksen ja luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotusten maksut siirtyivät joulukuulta seuraavan vuoden toukokuulle, koska eläinten laskentajaksoja yhdenmukaistettiin kalenterivuodeksi. Eläinten laskenta-aikojen yhtenäistämisellä on saatu vähennettyä eläinvalvontoja sekä eläinten laskenta-ajoja.

EU:n eläinpalkkioiden lopullinen maksu siirtyi huhtikuulta kesäkuulle, koska EU:n kokonaan rahoittamien tukien lopulliset tukitasot selviävät vasta lineaarisen leikkauksen jälkeen. Leikkauksen avulla Suomelle myönnetyt EU-varat saadaan käytettyä mahdollisimman tarkasti.