Hae ei-tuotannollisten investointien (monivaikutteinen kosteikko tai arvokkaan perinnebiotoopin alkuraivaus ja aitaaminen) tuen maksamista tuen myöntäneestä ELY-keskuksesta. Tukipäätöksen tehnyt ELY-keskus opastaa tarvittaessa hakemuksen täyttämisessä.

Voit hakea ei-tuotannollisten investointien maksamista enintään kaksi kertaa vuodessa. Tuki maksetaan toteutuneiden tukikelpoisten kustannusten perusteella (ei sovelleta kertakorvauksena myönnettyyn tukeen). Viimeisen erän ja kertakorvauksena myönnetyn tuen maksamisen edellytyksenä on, että investointi on kokonaisuudessaan toteutunut tukipäätöksen mukaisena.

Perehdy maksuhakemukseen huolellisesti ja toimita myös tarvittavat liitteet. 

Maksamiseen liittyvät tarkastukset

ELY-keskus tarkastaa tukihakemuksen liitteineen sekä muut mahdolliset päätöksen tekemiseen vaikuttavat dokumentit.

Kaikki tuensaajan esittämät kustannukset tarkastetaan. Jos esität maksuhakemuksessa kustannuksia, jotka eivät ole tukikelpoisia, saatat joutua maksamaan niistä sanktiota.

ELY-keskus tarkastaa tukikohteen maksuhakemuksen käsittelyn yhteydessä. ELY-keskus ilmoittaa tarkastuskäynnistä etukäteen. Tarkastuskäynnillä tarkastetaan kaikki dokumentit (mm. tarjouspyynnöt, kuitit, kirjanpito, luvat ja muiden viranomaisten tarkastuspöytäkirjat) sekä itse toteutus (mm. käytetyt materiaalit ja pinta-ala).

Tuen maksamisen edellytykset:

  • Olet toteuttanut ei-tuotannollisen investoinnin ja maksanut siitä aiheutuvat kustannukset.
  • Korvattavista kustannuksista on yksilöity lasku ja tosite sen maksamisesta. Jos maksu ei perustu laskuun, vaaditaan yksilöity kuitti. Maksuasiakirjoista tulee käydä yksityiskohtaisesti ilmi suoritettu hankinta.
  • Meno on kirjattu kirjanpitoon tai muistiinpanoihin sellaisen verovelvollisen osalta, joka ei ole kirjanpitovelvollinen.
  • Maksettavan tuen määrä tukivuoden aikana on vähintään 100 euroa.

ELY-keskus keskeyttää tuen maksamisen ja perii tuen takaisin, jos tuen ehdot eivät täyty. Investointi on toteutettava tukipäätöksessä mainittuna toteuttamisaikana. ELY-keskus voi myöntää investoinnin toteuttamiselle lisäaikaa korkeintaan vuodeksi.  Lisäaikaa voit hakea vapaamuotoisella hakemuksella tai lomakkeella 501. Tukipäätöksen tehnyt ELY-keskus opastaa tarvittaessa lomakkeiden täyttämisessä.