Hae korkotukilainan nostolupaa tuen myöntäneestä ELY-keskuksesta lomakkeella 516.
Tukipäätöksen tehnyt ELY-keskus opastaa tarvittaessa hakemuksen täyttämisessä.

Perehdy maksuhakemukseen huolellisesti ja toimita myös tarvittavat liitteet, esimerkiksi tositekohtainen koontiluettelo lomake 2331.

Korkotukilainan voi nostaa enintään viidessä erässä, joista ensimmäisen ja viimeisen erän on oltava vähintään 20 prosenttia lainan kokonaismäärästä. Viimeisen erän nostamisen edellytyksenä on, että rakentamisinvestointi on kokonaisuudessaan toteutettu tukipäätöksen mukaisena. ELY-keskuksessa tarkastetaan tukihakemus liitteineen sekä muut mahdolliset päätöksen tekemiseen vaikuttavat dokumentit.