Palautusten laskutapa

Sucros Oy on aikanaan perinyt viljelijöiltä noin 60 % tuotantomaksun suuruudesta ja maksanut itse loput noin 40 %. Maaseutuvirasto on saanut Sucros Oy:ltä tiedot vuosina 1999–2000 sille toimitetuista juurikasmääristä ja niistä tuotetuista valkosokerin määristä ja on niiden sekä hakijan ilmoittamien tietojen perusteella laskenut palautettavat tuotantomaksun määrät juurikkaan myyjille.

Vuoden 1999 palautukseen vaikuttavat sekä A- että B-sokerin määrä.  Kyseistä markkinointivuotta koskeva lisämaksukerroin on muutettu neuvoston asetuksessa (EU) N:o 2018/264. Lisämaksu saadaan laskemalla A-perusmaksu, B-perusmaksu ja B-lisämaksu yhteen sekä kertomalla summa lisämaksukertoimella. Lisämaksukerroin oli alun perin 0,18506. Asetuksen (EU) N:o 2018/264 mukaisesti kerroin on nyt 0,10034. Sokerijuurikkaan myyjälle maksettu palautus on 60 % aiemmin perityn ja uuden lisämaksukertoimen perusteella lasketun maksun välisestä erotuksesta. Toisin sanoen, jos sokeria on tuotettu keskimäärin 40tn on vuoden 1999 palautuksen määrä noin 80 euroa ilman korkoa. 

Vuoden 2000 palautukseen vaikuttaa ainoastaan  B-sokerin määrä. Kyseistä markkinointivuotta 2000/2001 koskeva B-lisämaksu on määritetty tuotetun B-sokerin perusteella. B-lisämaksu oli aiemmin 130,998 €/tn, kun se nyt on 111,114€/tn. Sokerijuurikkaan myyjälle maksettu palautus on 60% aiemmin perityn ja uuden lisämaksun perusteella lasketun maksun välisestä erotuksesta. Toisin sanoen  4,2 tonnin B-sokerin määrällä vuoden 2000 palautus on noin 50 euroa.

Markkinointivuoden 1999/2000 palautukselle maksettava korko on 1% ja markkinointivuoden 2000/2001 palautuksen korko  on 2%. Korko määritetään tullilain (304/2016) 93 pykälän mukaisesti: vuotuinen viitekorko vähennettynä kahdella prosenttiyksiköllä.  Korko on laskettu Sucros Oy:lle tehtyjen kyseessä olevien tuotantomaksupäätöksien eräpäivistä maksujen alkamispäivään 13.9.2018 asti.

Lisätietoja:
Eveliina.viitanen@mavi.fi       puh. 0295312365

Sokerin tuotantomaksujen palautuksen taustaa

Sokerin tuotantomaksuja palautetaan sokerijuurikkaan myyjille vuosilta 1999–2000. Euroopan unioni palauttaa Suomessa sokerin ja isoglukoosin tuotantomaksuja yhteensä noin 700 000 euroa. Sokerijuurikkaan myyjille sokerin tuotantomaksujen palautuksen osuus on 60 %. Loput palautuksesta maksetaan sokeriteollisuudelle. 

Palautettaville summille maksetaan lisäksi korko edellyttäen, että valtion lisätalousarvio vuodelle 2018 hyväksytään eduskunnassa. Palautukset maksetaan syksyn 2018 aikana.

Sokeriteollisuudelta perittiin sokerin ja isoglukoosin tuotantomaksuja osana Euroopan unionissa vuoteen 2017 asti voimassa ollutta sokerin tuotantokiintiöjärjestelmää. Teollisuus peri edelleen osan sokerin tuotantomaksuista sokerijuurikkaan myyjiltä. Isoglukoosin tuotantomaksuja ei ole katettu sokerijuurikkaan myyjien osuudella ja näin ollen se palautetaan kokonaisuudessaan teollisuudelle. 

Euroopan unionin tuomioistuin on 9.2.2017 tehdyllä päätöksellä asiassa C-585/15 julistanut komission tuotantomaksua ja lisämaksun kertoimen laskemista säätelevät asetukset pätemättömiksi markkinointivuosille 1999/2000 ja 2000/2001. Tämän vuoksi Euroopan komissio on laskenut tuotantomaksujen määrät ja lisämaksun kertoimen uudelleen ja ne on vahvistettu neuvoston asetuksessa (EU) N:o 2018/264.

Tuotantomaksujen korjaus sadon 1999 osalta koskee lisämaksukerrointa, joka lasketaan A- ja B-perusmaksujen sekä B-lisämaksun perusteella. Sadon 2000 tuotantomaksujen korjaus koskee vain B-lisämaksua. 

Oikeutettuja palautuksiin ovat ne toimijat (sisältäen kuolinpesien ja maatalousyhtymien osakkaat), jotka ovat myyneet sokerijuurikasta sokeriteollisuudelle vuoden 1999 sadosta ja/tai ovat myyneet B-sokerijuurikasta sokeriteollisuudelle vuoden 2000 sadosta. Suomessa palautukseen oikeutettuja on yhteensä noin 3000. Suomessa palautettava määrä sokerijuurikkaan myyjille on yhteensä noin 400 000 euroa.

Usein kysytyt kysymykset

Pitääkö satotiedot, myydyt juurikasmäärät tai viljellyt juurikastonnit merkitä lomakkeelle?

Ei tarvitse. Mavi on saanut tiedoksi sokeritehtaalta sille myydyt määrät ja niistä saadun valkosokerin määrän, jonka perusteella palautettavat summat lasketaan. Satokaudet, jolloin henkilöllä on ollut toimitussopimus sokeritehtaan kanssa, voi halutessaan merkitä lomakkeelle, mutta se ei ole pakollista.

Miten toimin, jos tilalla on ollut sukupolvenvaihdos 1999–2000 tai sen jälkeen?

Maksut palautetaan niille henkilöille, jotka ovat myyneet sokerijuurikasta. Palautukset ovat henkilökohtaisia, ei tilakohtaisia. Esimerkiksi, jos luopuja on viljellyt juurikasta vuonna 1999 ja jatkaja siitä eteenpäin, palautetaan vuoden 1999 palautukset luopujalle ja vuoden 2000palautukset jatkajalle. Molempien on näin ollen täytettävä oma lomake ja lähetettävä se Maaseutuvirastoon. Tällaisista tapauksista on hyvä kirjoittaa lomakkeen ”Lisätiedot”-kohtaan. Jos taas sukupolvenvaihdos on tapahtunut vuoden 2000 jälkeen, se ei vaikuta palautuksiin ollenkaan. Eli toisin sanoen palautukset maksetaan sille henkilölle, joka on tosiasiassa myynyt juurikasta yllämainittuina vuosina.

Miten toimin, jos olen saanut väärän lomakkeen?

Voit tulostaa uuden lomakkeen Mavin nettisivuilta ja lähettää sen Maaseutuvirastoon. Lomakkeita on kolmenlaisia: yksittäisille viljelijöille (Lomake 1), kuolinpesille (Lomake 2) sekä lomake muille toimijoille (Lomake 3), kuten maatalousyhtymille, yhdistyksille, osakeyhtiöille, kouluille ja niin edelleen.

Kuolinpesien ja muiden vastaavien tapauksessa, täytyykö kopio koko perukirjasta lähettää Maviin?

Mavi tarvitsee perukirjasta ja muista vastaavista dokumenteista ainoastaan sen osas, josta selviää kuolinpesän tai muun vastaavan jako-osuudet. Näin voidaan todentaa palautusten saajat ja kohdentaa palautettavat määrät henkilöittäin. Perukirjasta voi halutessaan peittää arkaluonteisia tietoja.

Kuolinpesä on viljellyt vuosina 1999-2000 ja sittemmin kuolinpesä on jaettu. Miten palautusta haetaan?

Palautus kuuluu kuolinpesän osakkaille. Osakkaat voivat valtuuttaa yhden osakkaista ilmoittamaan lomakkeella 2 kaikkien tiedot. Suosittelemme tätä vaihtoehtoa. Tällöin tulee lähettää myös valtakirja, jossa osakkaat valtuuttavat yhden osakkaista ilmoittamaan tiedot. Vaihtoehtoisesti jokainen osakas voi myös ilmoittaa erikseen omat tietonsa lomakkeella 2. 

Olen viljellyt sokerijuurikasta vuosina 1999-2000, mutta en ole saanut lomaketta postissa. Miten toimin?

Voitte tulostaa ilmoittamislomakkeen ja lähettää sen Maviin.

Voinko lähettää tiedot muulla tavalla kuin ilmoittamislomakkeella

Ei, tiedot tulee lähettää Mavin lomakkeella.

Pitääkö ilmoittamislomake olla Mavissa 25.5.2018 vai riittääkö, jos se on postitettu silloin?

Ei riitä. Lomake pitää olla Mavissa 25.5.2018.

Voiko lomakkeen toimittaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle?

Ei, lomake tulee toimittaa suoraan Maviin.

Jos ei pysty tulostamaan eikä ole saanut kirjettä, miten toimitaan?

Lomakkeen voi tulostaa Mavin nettisivuilla. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tulostaa, voit pyytää lomakkeen lähetystä sähköpostitse osoitteesta markkinaosasto(at)mavi.fi ilmoittamalla meille osoitteesi tai puhelimitse.

Milloin rahat maksetaan?

Syksyn 2018 aikana.

Tiedustelut

Ensisijaisesti sähköpostitse markkinaosasto(at)mavi.fi.
Puhelimitse lisätietoja voi kysyä numerosta 0295 31 2509 hakuajan päättymiseen asti maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 12–14 sekä hakuajan kahtena viimeisenä päivänä.

Media:
Ylitarkastaja Eveliina Viitanen
0295 31 2365
etunimi.sukunimi@mavi.fi