Sokerin tuotantomaksuja palautetaan sokerijuurikkaan myyjille vuosilta 1999–2000. Euroopan unioni palauttaa Suomessa sokerin ja isoglukoosin tuotantomaksuja yhteensä noin 700 000 euroa. Sokerijuurikkaan myyjille sokerin tuotantomaksujen palautuksen osuus on 60 %. Loput palautuksesta maksetaan sokeriteollisuudelle. 

Palautettaville summille maksetaan lisäksi korko edellyttäen, että valtion lisätalousarvio vuodelle 2018 hyväksytään eduskunnassa. Palautukset maksetaan syksyn 2018 aikana.

Sokeriteollisuudelta perittiin sokerin ja isoglukoosin tuotantomaksuja osana Euroopan unionissa vuoteen 2017 asti voimassa ollutta sokerin tuotantokiintiöjärjestelmää. Teollisuus peri edelleen osan sokerin tuotantomaksuista sokerijuurikkaan myyjiltä. Isoglukoosin tuotantomaksuja ei ole katettu sokerijuurikkaan myyjien osuudella ja näin ollen se palautetaan kokonaisuudessaan teollisuudelle. 

Euroopan unionin tuomioistuin on 9.2.2017 tehdyllä päätöksellä asiassa C-585/15 julistanut komission tuotantomaksua ja lisämaksun kertoimen laskemista säätelevät asetukset pätemättömiksi markkinointivuosille 1999/2000 ja 2000/2001. Tämän vuoksi Euroopan komissio on laskenut tuotantomaksujen määrät ja lisämaksun kertoimen uudelleen ja ne on vahvistettu neuvoston asetuksessa (EU) N:o 2018/264.

Tuotantomaksujen korjaus sadon 1999 osalta koskee lisämaksukerrointa, joka lasketaan A- ja B-perusmaksujen sekä B-lisämaksun perusteella. Sadon 2000 tuotantomaksujen korjaus koskee vain B-lisämaksua. 

Oikeutettuja palautuksiin ovat ne toimijat (sisältäen kuolinpesien ja maatalousyhtymien osakkaat), jotka ovat myyneet sokerijuurikasta sokeriteollisuudelle vuoden 1999 sadosta ja/tai ovat myyneet B-sokerijuurikasta sokeriteollisuudelle vuoden 2000 sadosta. Suomessa palautukseen oikeutettuja on yhteensä noin 3000. Suomessa palautettava määrä sokerijuurikkaan myyjille on yhteensä noin 400 000 euroa.

Hae palautusta ilmoittamislomakkeella

Maaseutuvirasto on postittanut ilmoittamislomakkeen niille sokerijuurikkaan myyjille, joiden päivitetyt osoitetiedot ovat olleet saatavilla. Ilmoittamislomakkeessa myyjää pyydetään ilmoittamaan mahdollista palautusta varten tarvittavat tiedot 25.5.2018 mennessä. Näiden ja sokeriteollisuudelta saatujen tietojen perusteella Mavi tulee tekemään päätöksen siitä, onko ilmoittaja oikeutettu palautukseen. Tietoja ei tulla käyttämään muihin tarkoituksiin. Ilmoittamislomakkeet:

Ilmoittamislomake sokerin tuotantomaksujen palautukselle

Ilmoittamislomake kuolipesille

Ilmoittamislomake maatalousyhtymille, osakeyhtiöille, kouluille ja muille toimijoille

Kuolinpesien, maatalousyhtymien, osakeyhtiöiden, yhdistysten, koulujen ja muiden vastaavien tahojen tulee ilmoittaa tiedot erillisellä lomakkeella. Kuolinpesien ja maatalousyhtymien on liitettävä mukaan tarpeelliset selvitykset osakkaiden jako-osuuksista (esim. perinnönjakosopimus). Kuolinpesien ja maatalousyhtymien osakkaita kehotetaan valtuuttamaan joku osakkaista ilmoittamaan lomakkeella vaaditut tiedot ja selvitykset. Valtuutuksen antamista varten valtakirja:

Valtakirja

Myös vuosina 1999–2000 sokerijuurikasta myyneet tahot, joiden päivitettyjä osoitetietoja ei ole ollut saatavilla, voivat hakea palautusta tulostamalla ilmoittamislomakkeen.

Tarkemmat ohjeet lomakkeen täyttämisestä ja siinä tarvittavista tiedoista ja liitteistä löytyy täyttöohjeesta:

Täyttöohje yksittäiselle myyjälle

Täyttöohje kuolinpesille

Täyttöohje maatalousyhtymille, osakeyhtiöille, yhdistyksille, kouluille ja muille toimijoille

Usein kysytyt kysymykset

Pitääkö satotiedot, myydyt juurikasmäärät tai viljellyt juurikastonnit merkitä lomakkeelle?

Ei tarvitse. Mavi on saanut tiedoksi sokeritehtaalta sille myydyt määrät ja niistä saadun valkosokerin määrän, jonka perusteella palautettavat summat lasketaan. Satokaudet, jolloin henkilöllä on ollut toimitussopimus sokeritehtaan kanssa, voi halutessaan merkitä lomakkeelle, mutta se ei ole pakollista.

Miten toimin, jos tilalla on ollut sukupolvenvaihdos 1999–2000 tai sen jälkeen?

Maksut palautetaan niille henkilöille, jotka ovat myyneet sokerijuurikasta. Palautukset ovat henkilökohtaisia, ei tilakohtaisia. Esimerkiksi, jos luopuja on viljellyt juurikasta vuonna 1999 ja jatkaja siitä eteenpäin, palautetaan vuoden 1999 palautukset luopujalle ja vuoden 2000palautukset jatkajalle. Molempien on näin ollen täytettävä oma lomake ja lähetettävä se Maaseutuvirastoon. Tällaisista tapauksista on hyvä kirjoittaa lomakkeen ”Lisätiedot”-kohtaan. Jos taas sukupolvenvaihdos on tapahtunut vuoden 2000 jälkeen, se ei vaikuta palautuksiin ollenkaan. Eli toisin sanoen palautukset maksetaan sille henkilölle, joka on tosiasiassa myynyt juurikasta yllämainittuina vuosina.

Miten toimin, jos olen saanut väärän lomakkeen?

Voit tulostaa uuden lomakkeen Mavin nettisivuilta ja lähettää sen Maaseutuvirastoon. Lomakkeita on kolmenlaisia: yksittäisille viljelijöille (Lomake 1), kuolinpesille (Lomake 2) sekä lomake muille toimijoille (Lomake 3), kuten maatalousyhtymille, yhdistyksille, osakeyhtiöille, kouluille ja niin edelleen.

Kuolinpesien ja muiden vastaavien tapauksessa, täytyykö kopio koko perukirjasta lähettää Maviin?

Mavi tarvitsee perukirjasta ja muista vastaavista dokumenteista ainoastaan sen osas, josta selviää kuolinpesän tai muun vastaavan jako-osuudet. Näin voidaan todentaa palautusten saajat ja kohdentaa palautettavat määrät henkilöittäin. Perukirjasta voi halutessaan peittää arkaluonteisia tietoja.

Kuolinpesä on viljellyt vuosina 1999-2000 ja sittemmin kuolinpesä on jaettu. Miten palautusta haetaan?

Palautus kuuluu kuolinpesän osakkaille. Osakkaat voivat valtuuttaa yhden osakkaista ilmoittamaan lomakkeella 2 kaikkien tiedot. Suosittelemme tätä vaihtoehtoa. Tällöin tulee lähettää myös valtakirja, jossa osakkaat valtuuttavat yhden osakkaista ilmoittamaan tiedot. Vaihtoehtoisesti jokainen osakas voi myös ilmoittaa erikseen omat tietonsa lomakkeella 2.

Olen viljellyt sokerijuurikasta vuosina 1999-2000, mutta en ole saanut lomaketta postissa. Miten toimin?

Voitte tulostaa ilmoittamislomakkeen ja lähettää sen Maviin.

Voinko lähettää tiedot muulla tavalla kuin ilmoittamislomakkeella?

Ei, tiedot tulee lähettää Mavin lomakkeella.

Pitääkö ilmoittamislomake olla Mavissa 25.5.2018 vai riittääkö, jos se on postitettu silloin?

Ei riitä. Lomake pitää olla Mavissa 25.5.2018.

Voiko lomakkeen toimittaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle?

Ei, lomake tulee toimittaa suoraan Maviin.

Jos ei pysty tulostamaan eikä ole saanut kirjettä, miten toimitaan?

Lomakkeen voi tulostaa Mavin nettisivuilla. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tulostaa, voit pyytää lomakkeen lähetystä sähköpostitse osoitteesta markkinaosasto(at)mavi.fi ilmoittamalla meille osoitteesi tai puhelimitse.

Milloin rahat maksetaan?

Syksyn 2018 aikana.

Tiedustelut

Ensisijaisesti sähköpostitse markkinaosasto(at)mavi.fi.
Puhelimitse lisätietoja voi kysyä numerosta 0295 31 2509 hakuajan päättymiseen asti maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 12–14 sekä hakuajan kahtena viimeisenä päivänä.

Media:
Ylitarkastaja Eveliina Viitanen
0295 31 2365
etunimi.sukunimi@mavi.fi