Maataloustukien, maaseudun kehittämisen tukien ja markkinatukien yhteissumma Suomessa vuosittain on noin kaksi miljardia euroa. Maksamme tukia kuntien yhteistoiminta-alueiden ja ELY-keskusten päätösten mukaisesti sekä suoraan tuensaajille että muun muassa Leader-ryhmien kautta maaseudun hankkeille. Markkinatuet maksamme suoraan tuensaajille.

Viljelijätuet muodostavat suurimman osa vuosittaisista tukimaksuista. Ne maksetaan pinta-alaa, eläintä/eläinyksikköä tai tuotettua määrää kohden. Viljelijätuet ovat EU:n kokonaan rahoittamia eli suoria tukia, EU:n osarahoitteisia ja kansallisesti rahoitettuja tukia.

Maaseudun kehittämistä tuetaan sekä EU:n että kansallisin varoin. Nuoren viljelijän aloitustuki, yritys- ja hanketuet, erityisympäristötuet sekä osa investointituista maksetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, joka on osittain EU:n maaseuturahaston rahoittama ohjelma. Elinkeinosuunnitelman tuki ja suurin osa maatalouden investoinneista rahoitetaan kansallisesti.