Vastaamme kansallisten tukien ja Euroopan maatalouden tukirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston varojen käytöstä Suomessa. Toimimme EU:n maksajavirastona ja teemme läheistä yhteistyötä EU:n muiden maiden maksajavirastojen ja Euroopan komission kanssa.

Maataloustukirahastosta maksetaan sekä EU:n kokonaan että EU:n osaksi rahoittamia tukia. Maaseuturahaston tuet ovat EU:n osarahoittamia eli tuki pitää sisällään sekä EU:n että kansallisen rahoitusosuuden. Lisäksi Suomessa maksetaan kansallisia tukia.

Valvontaa säätelevät koko EU:n alueella Euroopan neuvoston ja Euroopan komission yhteiset, kaikkia jäsenvaltioita koskevat säädökset. EU:n kokonaan ja osittain rahoittamien tukien lisäksi myös kansallisia tukia valvotaan.

Yhteisillä säädöksillä varmistetaan, että kaikissa jäsenvaltioissa valvontaa tehdään riittävissä määrin, samalla tavalla ja samoin menetelmin. Komissio tarkastaa jäsenmaiden menettelyjä ja maksujen oikeellisuutta vuosittaisilla jäsenmaihin kohdistuvilla tarkastuksilla.