Maaseutuvirasto
​Vastaamme EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä Suomessa. Toimimme EU:n maksajavirastona. Hallinnoimme EU-tukia ja kansallisia tukia. ​Luomme edellytyksiä elinvoimaiselle maaseudulle. Kannustamme maaseudun yrittäjiä monipuolistamaan toimintaansa ja kehittämään maatilayrityksiään. Viljelijätuilla turvaamme maataloustuotannon kannattavuuden ja jatkuvuuden.
​Pidämme huolta, että asiakkaamme saavat viljelijätukien, maaseudun
hanke-, yritys- ja rakennetukien sekä markkinatukien maksut ajallaan ja oikein perustein.
​Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia kumppaneita: ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä.
​​​​